Kto lubi marchewkę?

Umuzykalnienie i rytmika

Edukacja » Zajęcia dodatkowe » Umuzykalnienie i rytmika

 

Umuzykalnienie i rytmika to zajęcia wprowadzające dzieci w świat muzyki, dźwięków, poznania zmysłowego i wrażliwości estetycznej. Oparte są o rozwijanie zdolności dzieci poprzez naturalny kontakt z muzyką w zabawie, grę na instrumentach, improwizację rytmiczno – ruchową, muzykoterapię, naukę piosenek i elementy dramy. Spełniają wiele ważnych funkcji wychowawczych.

Podczas zajęć dzieci uczą się śpiewu, poznają piosenki, rozwijają umiejętność odtwarzania rytmu i melodii głosem, ruchem lub przy wykorzystaniu określonych instrumentów. Poprzez zabawę poznają poszczególne elementy składające się na utwór muzyczny takie jak rytm, metrum, tempo, melodia, harmonia, dynamika, artykulacja, kolorystyka dźwiękowa.

Uczestnictwo dzieci w zajęciach umuzykalniająco – rytmicznych stwarza szerokie możliwości do kształtowania orientacji i koordynacji ruchów równowagi i zręczności, doskonalenia czynności ruchowych oraz zaspokajania naturalnej potrzeby ruchu. Pozwala zarówno na kształcenie prawidłowej postawy i wyrobienie elastyczności kręgosłupa, jak również doskonalenie funkcjonowania narządów mowy oraz organów zmysłowych. Podczas zajęć dzieci mają ponadto możliwość:
- kształcenia orientacji w kierunkach przestrzennych,
- rozwijania zainteresowań poprzez rozbudzanie wrażliwości muzycznej i zamiłowania do śpiewu,
- ćwiczenia sprawności motorycznej, szybkiej reakcji na bodźce muzyczne oraz dźwiękowe,
- rozwijania umiejętności zgodnej współpracy w zespole i pokonywania trudności,
- ćwiczenia umiejętności skupienia uwagi, rozumienia i zapamiętania poleceń,
- nabywania zdolności improwizacji rytmicznej, ruchowej i wokalnej,
- rozwijania aktywności, wyobraźni i inicjatywy.

Dzięki wykorzystaniu elementów dramy i kształcenia estetyki ruchu przedszkolaki rozwijają umiejętność sprawnego i estetycznego poruszania się, uczą się rozumieć znaczenie gestów i mimiki.

Podczas zajęć z umuzykalnienia i rytmiki, jak również zajęć dydaktycznych z dziećmi wykorzystujemy elementy metody Carla Orffa wywodzącej się z dążenia do ścisłej integracji ciała z muzyką. Zgodnie z jej założeniami ważne jest, by wszystkie dzieci uczestniczące w zajęciach brały udział w powstawaniu utworu, a każde z nich miało możliwość improwizacji na odpowiednio zestrojonych instrumentach, gdyż tylko dzięki aktywnemu działaniu dziecka, jest ono w stanie uchwycić sens muzyki i kreowania dźwięku. Punkt wyjścia stanowią proste piosenki, które z czasem rozwijane są o bardziej złożone kompozycje dźwięków, rytmu i melodii. Dzieci ćwiczą na prostych instrumentach perkusyjnych stanowiących fragment instrumentarium wykorzystywanego przez Orffa takich, jak:
- instrumenty perkusyjne o nieokreślonej wysokości dźwięku, czyli różnego rodzaju
bębenki, talerze, talerzyki pompejańskie, trójkąty, kastaniety, tamburyny, drewienka, marakasy, terkotki itp.,
- instrumenty perkusyjne o określonej wysokości dźwięku takie, jak naczynia szklane
wypełnione wodą czy różnej wielkości dzwonki.

Zajęcia z  umuzykalnienia i rytmiki są prowadzone w naszym przedszkolu przez wykwalifikowanego instruktora kształcenia muzycznego  raz w tygodniu, we wszystkich grupach wiekowych.   
  • Dodaj link do:
  • www.facebook.com