Kto lubi marchewkę?

Opłaty za Przedszkole Publiczne

 W roku szkolnym 2017/2018 będą obowiązywać następujące opłaty miesięczne:

5 godzin dziennie pobyt dziecka w Przedszkolu jest bezpłatny.

Opłata za każdą dodatkową godzinę wynosi 1 zł.

Dzienna stawka żywieniowa wynosi 15 zł. Opłata za wyżywienie jest naliczana proporcjonalnie do liczby dni roboczych w miesiącu.

Opłaty obejmują między innymi:

  • naukę języka angielskiego dla dzieci 3, 4, 5 I 6-letnich
  • codzienne zajęcia dydaktyczne przygotowujące do podjęcia nauki w szkole, realizujące podstawę programową MEN
  • zajęcia dodatkowe, m.in. gimnastykę z elementami korektywy, piłkę nożną, judo, taniec, umuzykalnienie i rytmikę z wykorzystaniem instrumentów, zajęcia ceramiczne.
  • opiekę specjalistów: logopedy, pedagoga
  • przedszkole umożliwia realizowanie dodatkowych atrakcji, takich jak: teatrzyki, koncerty, spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty kulinarne, naukowe, udział w konkursach i projektach autorskich.

Nr rachunku dla placówki przy ul. Grochowskiego – PKO 82102011690000820202150258


Uprzejmie informujemy, iż od roku szkolnego 2016/2017 wszystkie aktualności, informacje organizacyjne oraz zdjęcia, Rodzice/Opiekunowie będą otrzymywać drogą e-mailową.

 


 
  • Dodaj link do:
  • www.facebook.com