Kto lubi marchewkę?

Opłaty za Przedszkole Publiczne

W roku szkolnym 2018/2019 będą obowiązywać następujące opłaty miesięczne:


5 godzin dziennie pobyt dziecka w Przedszkolu jest bezpłatny (9:00 - 14:00).

               Opłata za każdą dodatkową godzinę wynosi 1 zł.

Dzienna stawka żywieniowa wynosi 16 zł.

Opłata za wyżywienie jest naliczana proporcjonalnie do liczby dni roboczych w miesiącu.

Opłaty obejmują między innymi:

 

  • naukę języka angielskiego dwa razy w tygodniu z Native Speakerem dla dzieci 3, 4, 5, 6-letnich
  • codzienne zajęcia dydaktyczne przygotowujące do podjęcia nauki w szkole, realizujące podstawę programową MEN
    • opiekę specjalistów: logopedy, pedagoga
    • zajęcia dodatkowe: gimnastyka buzi i języka, tańce integracyjne i pląsy przy muzyce, Wiem, czuję, rozumiem – wychowanie do wartości, Liczę - poznaję świat - elementy Dziecięcej Matematyki, kształtowanie kompetencji czytelniczych - elementy Metody Dobrego Startu, elementy czytania globalnego, zajęcia plastyczno – konstrukcyjne, umuzykalnienie i rytmika

 

  • przedszkole umożliwia realizowanie dodatkowych atrakcji, takich jak: teatrzyki, koncerty, spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty kulinarne, naukowe, udział w konkursach i projektach autorskich

Zajęcia dodatkowo płatne (na życzenie rodziców): piłka nożna, balet, judo, taniec, lego-robotyka, sensorki.


Nr rachunku dla placówki przy ul. Geodetów - PKO 61 1020 1169 0000 8802 4775


Uprzejmie informujemy, iż od roku szkolnego 2016/2017 wszystkie aktualności, informacje organizacyjne oraz zdjęcia, Rodzice/Opiekunowie będą otrzymywać drogą e-mailową.

 


 

 
  • Dodaj link do:
  • www.facebook.com