Zajęcia dodatkowe

Edukacja » Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe ujęte w planie wychowawczo – dydaktycznym naszego przedszkola odgrywają ważną rolę w rozwoju dzieci. Rożnorodność zajęć zapewnia wielokierunkowy rozwój dziecka i pozwala na rozwijanie jego indywidualnych zainteresowań i zdolności.
W ramach realizacji ramowego planu dnia wszystkie dzieci uczęszczające do naszego przedszkola biorą udział w zajęciach dodatkowych takich, jak:

 • język angielski dwa tazy w tygodniu z Native Speakerem,
 • tańce integracyjne i pląsy przy muzyce,
 • gimnastyka buzi i języka,
 • eksperymenty i zabawy badawcze,
 • umuzykalnienie i rytmika,
 • zajęcia plastyczno – konstrukcyjne.


Dla chętnych dzieci, które pragną dodatkowo rozwijać swoje zainteresowania i zdolności na życzenie rodziców odbywają  się popołudniowe zajęcia dodatkowe takie jak:

 • taniec nowoczesny,
 • funny judo,
 • piłka nożna,
 • balet,
 • sensorki.Strony:
   
  • Dodaj link do:
  • www.facebook.com