Program

Edukacja » Program

Najważniejszym zadaniem w codziennej pracy z małym dzieckiem są przede wszystkim wychowanie, opieka oraz zapewnienie spokojnego i bezpiecznego rozwoju dziecka. W naszym przedszkolu dzieci odkrywają świat jako miejsce wielu możliwości i zabaw poprzez udział w:

 • różnorodnych formach zajęć edukacyjnych;
 • codziennej nauce języka angielskiego;
 • wycieczkach krajoznawczych, spotkaniach z ciekawymi ludźmi, koncertach, wystawach, przedstawieniach teatralnych, warsztatach z ceramiki itp.;
 • warsztatach kulinarnych,
 • zajęciach integracyjnych oraz grach i zabawach na przedszkolnym placu zabaw,
 • zajęciach dodatkowych takich jak: gimnastyka buzi i języka, umuzykalnienie i rytmika, tańce integracyjne i pląsy przy muzyce, eksperymenty i zabawy badawcze, zajęcia plastyczno – konstrukcyjne

Wszystkie realizowane w przedszkolu zajęcia, jak również plan imprez przedszkolnych są skorelowane z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

Realizujemy podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej (Dz.U. z 2009 Nr 4 poz. 17) rozszerzoną autorskim programem  „Odkrywam świat przez naukę i zabawę”, w ramach którego nasze przedszkolaki każdego roku uczestniczą w dziecięcym, wielokulturowym projekcie edukacyjnym i poznają nowe, ciekawe bajki, baśnie, legendy oraz związane z nimi kraje Europy i świata. Projekt jest skorelowany z programem edukacyjnym realizowanym w Przedszkolu i stanowi dla dzieci atrakcyjną formę odkrywania nowych bohaterów i ich przygód oraz twórczej i aktywnej zabawy w gronie rówieśników. Wspiera rozwijanie wrażliwości estetycznej poprzez wykorzystanie różnorodnych materiałów plastycznych takich jak: glina, masa solna, modelina, malowanie farbami sensorycznymi itp.    

W zakresie realizacji zajęć edukacyjnych korzystamy m.in. z „Programu edukacji przedszkolnej wspomagającego rozwój aktywności dzieci NASZE PRZEDSZKOLE” wydawnictwa MAC Edukacja pod red. Małgorzaty Kwaśniewskiej oraz Wiesławy Żaby – Żabińskiej. Wspomagając naukę czytania i pisania dzieci 5 i 6-letnich realizujących roczne przygotowanie przedszkolne, wykorzystujemy elementy glottodydaktyki prof. Bronisława Rocławskiego.

W naszej pracy wykorzystujemy różnorodne metody i programy dodatkowe dostosowane do możliwości ruchowych i percepcyjnych dzieci, m.in:

 • „Metodę Dobrego Startu” Marty Bogdanowicz
 • Pedagogikę zabawy KLANZA
 • „Metodę ruchu rozwijającego”  Weroniki Sherborne
 • „Dziecięcą matematykę” Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej


Zajęcia językowe prowadzone są przez lektora języka angielskiego w każdej grupie wiekowej w oparciu o program „Język angielski w wychowaniu przedszkolnym” wydawnictwa PEARSON Longman  pod red. Marioli Boguckiej i Doroty Łoś - który jest zgodny z podstawą programową MEN z dnia 23 grudnia 2008r.

 
 • Dodaj link do:
 • www.facebook.com