Opłaty

Organizacja przedszkola » Opłaty

W roku szkolnym 2018/2019 będą obowiązywać następujące opłaty miesięczne:


5 godzin dziennie pobyt dziecka w Przedszkolu jest bezpłatny.

               Opłata za każdą dodatkową godzinę wynosi 1 zł.

Dzienna stawka żywieniowa wynosi 16 zł.

Opłata za wyżywienie jest naliczana proporcjonalnie do liczby dni roboczych w miesiącu.

Opłaty obejmują między innymi:

 

  • naukę języka angielskiego dla dzieci 3, 4 i 5-letnich
  • codzienne zajęcia dydaktyczne przygotowujące do podjęcia nauki w szkole, realizujące podstawę programową MEN
  • opiekę specjalistów: logopedy, pedagoga
  • zajęcia dodatkowe: gimnastyka buzi i języka, tańce integracyjne i pląsy przy muzyce, Wiem, czuję, rozumiem – wychowanie do wartości  zajęcia plastyczno – konstrukcyjne, umuzykalnienie i rytmika
  • przedszkole umożliwia realizowanie dodatkowych atrakcji, takich jak: teatrzyki, koncerty, spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty kulinarne, naukowe, udział w konkursach i projektach autorskich

Zajęcia dodatkowo płatne (na życzenie rodziców): piłka nożna, balet, judo, taniec.

 

Uprzejmie informujemy, iż od roku szkolnego 2016/2017 wszystkie aktualności, informacje organizacyjne oraz zdjęcia, Rodzice/Opiekunowie będą otrzymywać drogą e-mailową.

  
  • Dodaj link do:
  • www.facebook.com