Nasza misja

Edukacja » Nasza misja

Najważniejszym celem naszego przedszkola jest harmonijny i wszechstronny rozwój dzieci, zgodny z ich indywidualnymi możliwościami i potrzebami.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu tworzymy bezpieczne i życzliwe miejsce, w którym dzieci rozwijają swoje zdolności i zainteresowania, a także bawią się i uczą, zdobywając wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia nauki w szkole.

Przygotowujemy dzieci do budowania przyjaznych relacji z rówieśnikami, odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.  Dzięki wspólnej zabawie dzieci uczą się na czym polega współdziałanie, rozwijają kompetencje społeczne i językowe. Wspólnie z rodzicami pragniemy budować świat wartości naszych milusińskich, oparty na atmosferze akceptacji, współpracy i wzajemnego szacunku.

Wiodącym ogniwem misji realizowanej przez Przedszkole Publiczne PRZYJACIELE KUBUSIA jest wielokierunkowe oddziaływanie wychowawczo – edukacyjne oparte na zasadach wynikających z Konwencji Praw Dziecka. Stwarzamy warunki do indywidualnego rozwoju dzieci, rozwijania ich pomysłowości i inwencji twórczej oraz wyrażania różnych form ekspresji: muzycznej, ruchowej, słownej i artystycznej.

 
  • Dodaj link do:
  • www.facebook.com