Kto lubi marchewkę?

Plan dnia

Organizacja przedszkola » Plan dnia

 

Ramowy plan dnia na rok szkolny 2018/2019

 

6.30 – 8.30

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Gry i zabawy ogólnorozwojowe, konstrukcyjne, integracyjne, manipulacyjne. Czynności higieniczne.

8.30 – 9.00

Śniadanie

9.00 – 9.30

Zajęcia wychowawczo- dydaktyczne zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego MEN

9.30 – 10.30

Gry i zabawy na placu zabaw/spacery/obserwacje przyrodnicze

10.30 – 11.00

Język angielski

11:00 – 11:30

Wiem, czuję, rozumiem – wychowanie do wartości – poniedziałek

Tańce integracyjne i pląsy przy muzyce – wtorek

Umuzykalnienie i rytmika – środa

Gimnastyka buzi i języka – czwartek

Zajęcia plastyczno –konstrukcyjne – piątek

11.30 – 12.00

Gry i zabawy stolikowe. Czynności higieniczne przed obiadem.

12.00 – 12.40

Wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków.  Obiad

12.40 – 14.00

Czynności organizacyjno –porządkowe, higieniczne,

przygotowanie do odpoczynku. Czas relaksacji / bajkoterapia.

14.00 – 14:45

Zabawy swobodne

Indywidualne i grupowe zabawy stymulujące aktywność

dziecka: tematyczne, ruchowe, dydaktyczne, konstrukcyjne,

stolikowe – Metoda Dobrego Startu, Dziecięca Matematyka.

14.45 – 15:15

I  Podwieczorek

15.15 – 16:00

Gry i zabawy na placu zabaw/ćwiczenia gimnastyczne

Czynności higieniczne i samoobsługowe

16.00 – 16.40

Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań

16.40 – 17.00

II Podwieczorek

17.00 – 17.30

Czynności organizacyjno – porządkowe. Rozchodzenie się dzieci.

 

 

 

 

 
  • Dodaj link do:
  • www.facebook.com