Kto lubi marchewkę?

Eksperymenty i zabawy badawcze

Edukacja » Zajęcia dodatkowe » Eksperymenty i zabawy badawcze

Najlepszym sposobem zaspokojenia ciekawości dziecka są zabawy badawcze i eksperymenty o charakterze badawczym. Zabawy, w czasie których wykonywane są proste doświadczenia, dostarczają dziecku niezliczonej ilości nowych przeżyć związanych z odkrywaniem właściwości rzeczy i zjawisk. Dziecko w sposób czynny i samodzielny zdobywa nowe doświadczenia. Działając, myśli, poznaje funkcjonowanie przedmiotów, zjawisk, ich cech, właściwości, a także różnego rodzaju zależności przyczynowo – skutkowych między badanymi przedmiotami i zjawiskami.

Dzięki takim zabawom dziecko doskonali swoją orientację w świecie, rozwija myślenie przyczynowo – skutkowe, odbiera nowe wrażenia estetyczne, przeżywa uczucia intelektualne, doznaje satysfakcji, zaspokaja podstawowe uczucia związane z realizacją potrzeby działania.

Źródłem zabaw badawczych jest otaczająca dziecko rzeczywistość, która w naturalny sposób oddziałuje i rozwija potrzebę poznawania świata. Zabawy badawcze to zabawy, w których dzieci dążą do poznania właściwości rzeczy lub do zrozumienia sensu zjawiska w wyniku obserwacji oraz przeprowadzenia prostych eksperymentów. Motorem działania jest ciekawość świata, dociekliwość i indywidualne zainteresowania dzieci.

 

CELE ZAJĘĆ:

  • Rozbudzanie zainteresowań fizycznymi, chemicznymi i przyrodniczymi zjawiskami oraz lepsze ich zrozumienie;
  • Wyposażenie dziecka w wiedzę i umiejętności pozwalające mu zrozumieć zachodzące procesy;
  • Zapoznanie z metodami i formami pracy badawczej;
  •  Tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających dziecku rozwijanie twórczej postawy;
  • Samodzielne podejmowanie działań, prowadzenie obserwacji i eksperymentów oraz wyciąganie wniosków;
  • Rozbudzanie motywacji do podejmowania i rozwiązywania innych, trudniejszych zadań;
  • Nabywanie doświadczenia i wykorzystywanie nabytej wiedzy w szkole
  • Podnoszenie poziomu i poszerzanie zakresu zdobywanej wiedzy, zaspakajanie naturalnej potrzeby dziecka.

 

Literatura:

Muchacka Bożena, Zabawy badawcze w edukacji przedszkolnej.

Meiani A., Wielka Księga Eksperymentów.

Przedszkolak badaczem i odkrywcą. Program autorski Jolanta Lesiuk, Joanna Kulesza.

Stefania Elbanowska, Czym zadziwić przedszkolaka, tym co świeci, pływa, lata.

Księga Eksperymentów. Pouczające doświadczenia i proste urządzenia do samodzielnego wykonania.

 
  • Dodaj link do:
  • www.facebook.com